Topp20 fadder

Blåmerket stein IH
2012 08 19 12 28 18

Topp 20 Fadder

Hemsedal har frivillige faddere til alle våre topp 20 topper.

Fadderne går jevnlig sin topptur og passer på at stien til topps er fremkommelig og godt nok skiltet.

Fadderne gir videre beskjed til Turistkontoret om det trengs å gjøres noen utbedringer til resp. topp.

Hvis du har noen kommentarer vedrørende skilting, merking eller annet, ta kontakt med Hemsedal turistkontor.

@hemsedalcom