Opprett konto

Logg inn for å lage din egen liste eller opprett en konto.

Har du allerede en konto?
Det er viktig vi alle følger regler og retningslinjer i løypene, så alle får en trygg og morsom opplevelse

Syklist regler

1. All sykling skjer på eget ansvar
Terrengsykling i naturen er forbundet med en viss risiko.

2. Opptre hensynsfullt og varsomt
Syklisten må unngå å volde skade eller ulempe for andre brukere, miljø og dyreliv. Senk farten når du møter syklister og andre stibrukere.

3. Avpass farten etter forholdene
Ta høyde for egne ferdigheter og uforutsette hendelser. Kjør rolig på første turen og bli kjent med utstyr og stien.

4. Følg skilting og merking
Sett deg godt inn i sti- og graderingsbeskrivelser. Velg sti etter ferdighetsnivå. Følg anbefalt kjøreretning der dette er gjeldende.

5. Syklisten har vikeplikt
– Syklist som kommer bakfra har ansvaret for å unngå kollisjon. Vær særlig aktsom når du kjører inn i eller krysser en sti.

6. Gå ut av stien ved stopp
– Stopp aldri på trange eller uoversiktlige steder. Er du til fots i opparbeidede sykkelstier, plikter du å være særlig oppmerksom.

7. Bruk sikkerhetsutstyr
– Hjelm er påbudt, og annet sikkerhetsutstyr anbefales. Sørg alltid for at sykkelen er i god stand. Sjekk bremser, dempere og hjul.

8. Ta vare på stien
Unngå unødvendig slitasje. Ikke lås bakhjulet. Naturlige stier er ekstra sårbare og her ferdes også andre brukergrupper. Vis særlig hensyn.


Koronavettregler ved sykling

  1. Ikke besøk stiarenaer dersom du er pålagt karantene eller isolasjon!
  2. Følg generelle råd gitt av helsemyndighetene, og vi oppfordrer alle til å benytte FHI’s smittevernapp.
  3. Det oppfordres til først og fremst å sykle sammen med personer du kjenner.
  4. Sykler bør ikke byttes/lånes uten grundig rengjøring mellom brukere, spesielt av håndtak. Unntaket er bytte mellom nære familiemedlemmer eller personer i samme husstand.
  5. Hold avstand til hverandre. Gjerne 2 meter ved stillestående og 10 meter ved sykling.
  6. Ingen ansamlinger av mennesker. Hold avstand til andre grupper på rasteplasser og ved stopp.
  7. Følg med bakover og slipp frem raskere syklister ved å stoppe på sykkelstop eller stikryss. De som kommer bakfra skal også vise hensyn og holde god avstand ved passering.
  8. Ingen «high fives» eller berøringer, men rop gjerne «Yeehaa» og oppmuntrende ord til hverandre :)
  9. Unngå å ta unødvendige sjanser. Sykle innenfor ditt ferdighetsnivå for å unngå å belaste beredskapsfunksjoner og helsevesen. Trenger du hjelp fra legevakt skal de varsles før ankomst på tlf. 116 117.
  10. Hansker og knebeskyttelse anbefales, hjelm er fortsatt obligatorisk!

Mer om sykling


Sykling er på egen risiko. Velg ruter som passer ditt nivå og trening.