Det er viktig vi alle følger regler og retningslinjer i løypene, så alle får en trygg og morsom opplevelse
5 min
Oppdatert 04 mai 2021

Regler for sykling i Hemsedal:

 1. Sykling er på egen risiko. Velg ruter som passer ditt nivå og trening.
 2. Vær hensynsfull mot andre og hjelp andre hvis de har skadet seg selv eller trenger hjelp på annen måte.
 3. Reduser hastigheten når du går forbi turgåere eller andre syklister. Gjør dem oppmerksomme på at du trenger å komme forbi. Hvis du kommer bakfra, er det din plikt å vike. Vær spesielt oppmerksom på kryssinger og juster hastigheten etter forhold.
 4. Sørg for at du er i stand til å stoppe hvis du møter uforutsette hindringer i stien. Husk substratendringene på grunn av været.
 5. Ikke gjør unødvendige stopp i sporene. Se bak deg og gå ut av veien for andre. Ikke stopp i bratte åser, svinger eller hopp.
 6. Vis respekt for naturen og dyrelivet. Ikke la søppel ligge igjen. "Ta ingenting annet enn bilder, la ikke annet enn fotspor".

Sykling i sykkelparken:

 1. Det er syklistenes ansvar å kjenne til og følge reglene.
 2. Følg skiltene og instruksjonene for bruk av stolheisen og syklingen. Brudd på reglene kan føre til inndragning av heiskort.
 3. Hjelm er obligatorisk mens du sykler.
 4. Anbefalt verneutstyr (foruten hjelm) er beskyttelse for rygg, knær og albuer og hansker.
 5. Berusede mennesker vil bli utvist. Alkohol og narkotika ødelegger dømmekraft og ytelse, noe som øker risikoen for alle som liker fjellet.
 6. Heiskortet er personlig. Personer som prøver å bruke heisen sammen med en annen person, vil få kortet beslaglagt.
 7. Syklisten er ansvarlig for omgivelsene. Det er syklister som er ansvarlig for å unngå skade på andre mennesker, heiser og eiendom.
 8. Sunn fornuft i sykling. Å kunne nyte stier er ikke en menneskerettighet, men et privilegium.

Følg NOTS (Norsk organisasjon for terrengsykling) for sunn fornuft mens du sykler:

 • Vær hensynsfull og hjelpsom når du møter turgåere.
 • Som syklist har du alltid plikten til å vike for turgåere.
 • Begrens hastigheten din slik at du ikke skader eller ulemper andre, spesielt langs veier og stier der hastigheten øker lett, eller i uklare områder ..
 • Sakte farten før du passerer andre på en smal sti.
 • Ikke lag nye spor.
 • Hvis du ikke har ferdighetene til å unngå hindringer, gå av sykkelen og gå forbi den.
 • Unngå å sykle i sårbare områder etter regn.
 • Ikke gjør stien bredere ved å sykle rundt pytter og hindringer.
 • Bær sykkelen gjennom myrområder for å unngå å lage dype spor.
 • Ikke bruk ryggbrudd i bratte stier.
 • Hvis to syklister møtes i en høyde, har syklisten som går ned bakken plikten til å vike.


Sykkelregler fra Hallingdal rides

 1. All sykling skjer på eget ansvar – Terrengsykling i naturen er forbundet med en viss risiko.
 2. Opptre hensynsfullt og varsomt – Syklisten må unngå å volde skade eller ulempe for andre brukere, miljø og dyreliv. Senk farten når du møter syklister og andre stibrukere.
 3. Avpass farten etter forholdene – Ta høyde for egne ferdigheter og uforutsette hendelser. Kjør rolig på første turen og bli kjent med utstyr og stien.
 4. Følg skilting og merking – Sett deg godt inn i sti- og graderingsbeskrivelser. Velg sti etter ferdighetsnivå. Følg anbefalt kjøreretning der dette er gjeldende.
 5. Syklisten har vikeplikt – Syklist som kommer bakfra har ansvaret for å unngå kollisjon. Vær særlig aktsom når du kjører inn i eller krysser en sti.
 6. Gå ut av stien ved stopp – Stopp aldri på trange eller uoversiktlige steder. Er du til fots i opparbeidede sykkelstier, plikter du å være særlig oppmerksom.
 7. Bruk sikkerhetsutstyr – Hjelm er påbudt, og annet sikkerhetsutstyr anbefales. Sørg alltid for at sykkelen er i god stand. Sjekk bremser, dempere og hjul.
 8. Ta vare på stien – Unngå unødvendig slitasje. Ikke lås bakhjulet. Naturlige stier er ekstra sårbare og her ferdes også andre brukergrupper. Vis særlig hensyn.


Koronavettregler ved sykling

 1. Ikke besøk stiarenaer dersom du er pålagt karantene eller isolasjon!
 2. Følg generelle råd gitt av helsemyndighetene, og vi oppfordrer alle til å benytte FHI’s smittevernapp.
 3. Det oppfordres til først og fremst å sykle sammen med personer du kjenner.
 4. Sykler bør ikke byttes/lånes uten grundig rengjøring mellom brukere, spesielt av håndtak. Unntaket er bytte mellom nære familiemedlemmer eller personer i samme husstand.
 5. Hold avstand til hverandre. Gjerne 2 meter ved stillestående og 10 meter ved sykling.
 6. Ingen ansamlinger av mennesker. Hold avstand til andre grupper på rasteplasser og ved stopp.
 7. Følg med bakover og slipp frem raskere syklister ved å stoppe på sykkelstop eller stikryss. De som kommer bakfra skal også vise hensyn og holde god avstand ved passering.
 8. Ingen «high fives» eller berøringer, men rop gjerne «Yeehaa» og oppmuntrende ord til hverandre :)
 9. Unngå å ta unødvendige sjanser. Sykle innenfor ditt ferdighetsnivå for å unngå å belaste beredskapsfunksjoner og helsevesen. Trenger du hjelp fra legevakt skal de varsles før ankomst på tlf. 116 117.
 10. Hansker og knebeskyttelse anbefales, hjelm er fortsatt obligatorisk!

Mer om sykling


Sykling er på egen risiko. Velg ruter som passer ditt nivå og trening.