Opprett konto

Logg inn for å lage din egen liste eller opprett en konto.

Har du allerede en konto?

Hemsedal Bygdetun

Aurelijus1

Hemsedal Bygdetun (Hallingdal Museum Hemsedal) er et restaurert bygdetun fra ca 1730 lokalisert i flotte omgivelser på Ulsåk.

Aurelijus11

Hemsedal Bygdetun

Hemsedal Bygdetun (Hallingdal Museum Hemsedal) er et restaurert bygdetun fra ca 1730 lokalisert i flotte omgivelser på Ulsåk.

Omvisning og lekekiste. Start for topptur til Geiteberget (Topp20 – blå tur).

Historikk fra Hallingdal Museum sin side:

Bygdetunet Øvre Løkji er ein av dei eldste gardane i Hemsedal. Det har sannsynlegvis vore gard her sidan folkevandringstid. Bygningane, stugu, stolphus,låve, fjøs, stall og smie skriv seg frå mellom 1642 og 1876. Ei badstugu og ei forløe frå Grøndalen er sett opp utanfor sjølve tunet, likeeins ei stølsbu frå Lykkja. Tunet med hus og innbu gjev eit godt døme på korleis det var på ein gard i Hemsedal på 1600, 1700-talet og opp mot vår eigen tid.

Kulturlandskapet som høyrer til garden har stått mest uendra gjennom hundreåra. Steingardar og rydningsrøyser fortel om slitet folk har hatt med å rydde dyrkingsjord i dei bratte bakkane. Skogen har ete seg innpå dyrkamarka gjennom fleire tiår, men restaurering, skjøtsel og beite er i ferd med å opne innmarka opp att. Kulturlandskapet på Øvre Løkji er av ”særleg nasjonal interesse”.

Frå tunet går ein gamal stølsveg opp til Skogshorn. Han har vorte ein populær turstig som m.a. fører til Geiteberget, Storhøvde og Skurvefjell.

Kart til HEMSEDAL BYGDATUN

Utstilling sommeren 2023

Fotoutstilling av Kristin Devor, med bilder tatt av hennes far. Utstillingen heter: Tilbakeblikk: Sett gjennom Per Devors kamera.

Kontakt

Åpningstider 2023

Åpent 3. juli - 10. august
Mandag, tirsdag og torsdag 11-16

Inngangspris er nå 70 kr for voksne og 50 for barn, studenter og pensjonister.
Se vår nettside for informasjon om guidede turer for grupper.

Fine turer og fjellturer i nærområdet

@hemsedalcom


C76r GU Xq7 S0
C73n Cz M Kuo T
C7wb9 K Hq I Jv
C7w I Zx3qz ZG
C7u Se Eiq9p N
C7p Mt L8 K Zx