Opprett konto

Logg inn for å lage din egen liste eller opprett en konto.

Har du allerede en konto?
Den gamle Kongevegen frå Gol, gjennom Hemsedal, over til Vestlandet blei opparbeida i åra frå 1825 til 1844. Frå Skinnfellgården på Tuv og opp på Hemsedalsfjellet er vegens stort sett farbar.
5 min
Oppdatert 11 mai 2022

Den er farbar unntatt på to strekninger der vegen ligg gjemt under riksvegen. Vegen var en viktig ferdselsåre mellom Aust- og Vestlandet og blev nyttet av så vel handelskarer som lakselordar. Mellom anna har keisar Wilhelm reist strekningen mellom Lærdal og Bjøberg.

Historie

Kongevegen gjennom Hemsedal kryssar fylkesgrensa til Sogn og Fjordane ved Eldrevatnet. Namnet kommer av at arbeidet med opparbeiding av vegen, var et pålegg fra kongen. Hver høst, etter at onnearbeidet var avslutta, hadde alle arbeidsføre menn i bygda plikt til å ta del i arbeidet med vegen. Siden arbeidet var et pålegg fra kongen, fikk ikke karane stor godt gjerdsle for slitet de la ned. Arbeidet med Kongevegen vart sett i gang ved Robru i Gol omlag 1825, vegen fram til Tuv var ferdig i 1937. Vegen over Hemsedalsfjellet vart opna i 1844. Kongevegen var et viktig bindeledd mellom bygda og stølslaga innover Mørkedalen. Om sommaren vart utmarka beita og graset på stølsvollane slått. Stølsgraset gav godt vinterfor til buskapen. Lenge før vegen var kjørbar for hest og vogn, har vegen over Hemsedalsfjellet vøre en hovudferselsåre mellom aust og vest. Lærdalsøyri har siden lang tid tilbake vore ein viktig marknadsplass for hemsedøler som ville bytte smør og skinn mot korn, salt og sild.

Det er fint å ferdas langs gamle Kongevegen både til fots og på sykkel.

Langs vegen er det sett opp fire informasjonstavler, disse er plassert i Venås, ved Vårstølen i Heimdalen ved Ershovd og på Eldrehaugen.

Kongevegen på ut.no

Husk at det bygges en ny bro på Lio og at fremkommeligheten på den strekningen ikke er bra til alle tider.