Create account

Login to create your list or create an account

Already have an account?

Hemsedal Tourist Association

C94 A0030

Hemsedals destinasjonselskap HTTL - presentasjon

Hemsedal Turisttrafikklag (HTTL) er Hemsedal sitt destinasjonsselskap.

HTTL ble etablert i 1939, og er et andelslag med over 280 medlemmer.

HTTL driver Hemsedal Turistkontor (foretaksnr. NO 970 107 711) og eier og driver www.hemsedal.com som er destinasjonens hjemmeside. I tillegg finner du oss på Facebook: hemsedal.com og instagram hemsedalcom.

HTTL sine hovedoppgaver er overordnet markedsføring og merkevarebygging av Hemsedal som reisemål, alle sommerkampanjer, vertskap, koordinering av aktiviteter, en del produktutvikling, fellesgodetiltak som skibussen, transferbusser og langrennsløyper, næringspolitikk, medlemsservice, noe kompetanseheving, samt turistinformasjon.

Inntekter til dette arbeidet kommer fra medlemskontingenter samt drift av ulike prosjekt der HTTL er prosjekteier.

Oppslutningen om HTTL er meget stor, og vi anbefaler alle fastboende, hyttefolk og tilreisende gjester å benytte medlemmenes tjenester og dermed indirekte være med å bidra til videre utvikling av Hemsedal som reisemål.

Fordeler med medlemsskap i Hemsedal Turisttrafikklag

Hemsedals visjon:

"Fjellbygda Hemsedal skal være Skandinavias mest attraktive reisemål for fjellsport og unike kulturopplevelser".

Miljøsertifisering - Miljøfyrtårn:

Miljø og bærekraft er viktige tema for HTTL. Hemsedal Turisttrafikklag er sertifisert miljøfyrtårn.

Contact

Opening hours

Spring (May, June)
Mon-Fri 09.00-16.00

Sat from mid June 10.00-15.00
Closed public holidays

Summer (July, start Aug)
Mon - Fri: 09.00-16.00
Sat: 10.00-15.00
Sun 10.00-15.00

Early fall (Aug-start Oct)
Mon - Fri: 09.00-16.00
Sat: 10.00-15.00
Sun: Closed

Late fall (Oct, Nov)
Mon-Fri 09.00-16.00

Winter
Monday - Friday: 09.00-16.00
Saturday: 10.00-15.00
Sunday: Closed
Exceptions Christmas and Easter

600x200 1
Greentravel

@hemsedalcom


Cs82bg Hq6 Gw
Cs76k A Sp ZIK
Cs3gq Gaqmr9
Css5 X6 N Kjh H
Csqu AJPKX Yk
Cskrvtlq U Mj

Sign up to our newsletter

Meld deg på vårt nyhetsbrev
Meld deg på vårt hyttebrev