Create account

Login to create your list or create an account

Already have an account?

Hemsedal Tourist Association

C94 A0030

Hemsedals destinasjonselskap HTTL - presentasjon

Dji 0091 3

Hemsedal Turisttrafikklag (HTTL) er Hemsedal sitt destinasjonsselskap.

HTTL ble etablert i 1939, og er et andelslag med over 280 medlemmer.

HTTL driver Hemsedal Turistkontor (foretaksnr. NO 970 107 711) og eier og driver www.hemsedal.com som er destinasjonens hjemmeside. I tillegg finner du oss på Facebook: hemsedal.com og instagram hemsedalcom.

HTTL sine hovedoppgaver er overordnet markedsføring og merkevarebygging av Hemsedal som reisemål, alle sommerkampanjer, vertskap, koordinering av aktiviteter, en del produktutvikling, fellesgodetiltak som skibussen, transferbusser og langrennsløyper, næringspolitikk, medlemsservice, noe kompetanseheving, samt turistinformasjon.

Inntekter til dette arbeidet kommer fra medlemskontingenter samt drift av ulike prosjekt der HTTL er prosjekteier.

Oppslutningen om HTTL er meget stor, og vi anbefaler alle fastboende, hyttefolk og tilreisende gjester å benytte medlemmenes tjenester og dermed indirekte være med å bidra til videre utvikling av Hemsedal som reisemål.

Fordeler med medlemsskap i Hemsedal Turisttrafikklag

Hemsedals visjon:

"Fjellbygda Hemsedal skal være Skandinavias mest attraktive reisemål for fjellsport og unike kulturopplevelser".

Miljøsertifisering - Miljøfyrtårn:

Miljø og bærekraft er viktige tema for HTTL. Hemsedal Turisttrafikklag er sertifisert miljøfyrtårn.

Contact

Opening hours

Winter (week 48-16)
Mon - Fri 09.00-16.00
Sat 10.00-15.00

Exceptions Christmas and Easter

Spring (May-mid June)
Mon-Fri 09.00-16.00
Closed public holidays

Mid June - Mid Oct
Mon - Fri: 09.00-16.00
Sat: 10.00-15.00
Sun: 10.00-15.00 (week 26-31)

Late fall
Mon-Fri: 09.00-16.00

600x200 1
Greentravel

@hemsedalcom


C3k Kur SKK Lp
C3i Fibl N Py K
C3ex Nyz KK4m
C3c G8 W8 K f X
C3a SO Doqs Jd
C3 Xqc WMK Sr1

Sign up to our newsletter

Meld deg på vårt nyhetsbrev
Meld deg på vårt hyttebrev