Opprett konto

Logg inn for å lage din egen liste eller opprett en konto.

Har du allerede en konto?
Velkommen til Skandinavias Alper på sommerstid. Hemsedal er mer en ett vintersporsted men vi er også store på sommeren. Her kan man gå fjellturer, sykle, klatre, fiske og mye mer. Og i den forbindelse ønsker vi å minne om hva som er viktig å tenke på når man ferdes i fjellet på sommeren.
Av: Hanne
2 min
Oppdatert 08 august 2022

Vi liker alle å ferdes i fjellet og når vi er ute på tur så har vi også respekt for naturen. Vi er så heldige i Hemsedal på sommeren at vi har beitende dyr i fjellet. Dette kan være kuer, sauer eller geiter. Og dette skaper ekte sommerglede og minner når vi ferdes i fjellet.

MEN det kommer også ett men..... I Hemsedal har vi også båndtvang på sommeren. Og dette gjelder alle type hunder, og det hjelper ikke å si at hunden min løper ikke etter beitende dyr.

En annen viktig ting å tenke på når man er ute i fjellet, er at man husker og lukke alle grinder (også om grinden er vanskelig å stenge) man evt går i gjennom. Dette for at ingen beitende dyr skal rømme fra området de beiter på.

Hemsedal har båndtvang for hund i tiden f.o.m 1. april t.om. 31. oktober av omsyn til beitende husdyr, gjelder i hele kommunen, også over 1000 moh, (ordinær båndtvang for hund er i tiden f.o.m 1. april t.o.m 20. august).

Det er båndtvang hele året i tettsteder, område med hus, område regulert til offentlig formål, på kirkegarder og tilrettelagte friluftsområde.

Kommunen har vedteke Lokal forskrift om bandtvang.

I sentrumsområda er det i hovudsak §§3 og 4 som gjeld:§ 3.Bandtvang i område av omsyn til menneske
Hemsedal kommune har bandtvang i dalløypene heile skisesongen. Dalløypene er definert som skiløype frå Gravset til Feten, Torsetrunden, Solløypa, Knuteløypa og Liorunden. Hemsedal kommune har også bandtvang i skianlegget i Totteskogen og 750 m, 1,2,3,5 og 8 km løypene på Gravset heile skisesongen. Hemsedal kommune har også bandtvang i alle maskinpreparerte skiløyper i jul, vinterferie og påske. Bandtvang vert då gjeldande i tidsrommet f.o.m. 24. desember t.o.m. 2. januar, i vinterferieveker f.o.m. 20. februar t.o.m. 10. mars og laurdag før palmesundag t.o.m. 2. påskedag. Dersom hund er med skal hunden ikkje vera til hinder for andre brukarar.
Det er bandtvang heile året i tettstader, område med bustad, område regulert til offentleg formål, på kyrkjegardar og tilrettelagte friluftsområde.

§ 4.Avgjerder om ro og hygiene
I tettbygde strøk skal hund verte passa utandørs, slik at den ikkje forstyrrar nabolaget med vedvarande støy.
Hundehaldar pliktar å fjerne avføring som hunden legg att i tettbygd strøk, langs offentleg veg, idrettsanlegg, skiløype og tilrettelagt friluftsområde, eller i andre område som er tilgjengeleg for allmenn ferdsel i tettbygd strøk.

Mer informasjon om båndtvang og hundehold finner du i lokal forskrift.