Opprett konto

Logg inn for å lage din egen liste eller opprett en konto.

Har du allerede en konto?
Velkommen til Skandinavias Alper sommerstid. Her kan man gå fjellturer, sykle, klatre, fiske og mye mer. I den forbindelse ønsker vi å minne om hva som er viktig å tenke på når man ferdes i fjellet på sommeren.
Av: Hanne
2 min
Oppdatert 26 mai 2023

Vi liker alle å ferdes i fjellet og når vi er ute på tur så har vi også respekt for naturen. Vi er så heldige i Hemsedal på sommeren at vi har beitende dyr i fjellet.

I Hemsedal har vi båndtvang på sommeren i tiden f.o.m 1. april t.om. 31. oktober av omsyn til beitende husdyr, gjelder i hele kommunen, også over 1000 moh. Dette gjelder alle type hunder, det hjelper ikke å si at hunden min løper ikke etter beitende dyr. Det er båndtvang hele året i tettsteder, område med hus, område regulert til offentlig formål, på kirkegarder og tilrettelagte friluftsområde.

En annen viktig ting å tenke på når man er ute i fjellet, er at man husker og lukke alle grinder (også om grinden er vanskelig å stenge) man evt går i gjennom. Dette for at ingen beitende dyr skal rømme fra området de beiter på.

Små bildene
Vis hensyn

Kommunen har vedteke Lokal forskrift om bandtvang.

I sentrumsområda er det i hovudsak §§3 og 4 som gjeld:§ 3.Bandtvang i område av omsyn til menneske
Hemsedal kommune har bandtvang i dalløypene heile skisesongen. Dalløypene er definert som skiløype frå Gravset til Feten, Torsetrunden, Solløypa, Knuteløypa og Liorunden. Hemsedal kommune har også bandtvang i skianlegget i Totteskogen og 750 m, 1,2,3,5 og 8 km løypene på Gravset heile skisesongen. Hemsedal kommune har også bandtvang i alle maskinpreparerte skiløyper i jul, vinterferie og påske. Bandtvang vert då gjeldande i tidsrommet f.o.m. 24. desember t.o.m. 2. januar, i vinterferieveker f.o.m. 20. februar t.o.m. 10. mars og laurdag før palmesundag t.o.m. 2. påskedag. Dersom hund er med skal hunden ikkje vera til hinder for andre brukarar.
Det er bandtvang heile året i tettstader, område med bustad, område regulert til offentleg formål, på kyrkjegardar og tilrettelagte friluftsområde.

§ 4.Avgjerder om ro og hygiene
I tettbygde strøk skal hund verte passa utandørs, slik at den ikkje forstyrrar nabolaget med vedvarande støy.
Hundehaldar pliktar å fjerne avføring som hunden legg att i tettbygd strøk, langs offentleg veg, idrettsanlegg, skiløype og tilrettelagt friluftsområde, eller i andre område som er tilgjengeleg for allmenn ferdsel i tettbygd strøk.

Mer informasjon om båndtvang og hundehold finner du i lokal forskrift.

Fjellvettreglene

Fjellvett handler om at den enkelte har kunnskap til å ta ansvar for seg selv på tur. Det handler også om å ha overskudd til å hjelpe andre som skulle trenge det.

  1. Planlegg turen og meld fra hvor du går
  2. Tilpass turen etter evne og forhold
  3. Ta hensyn til vær- og skredvarsel
  4. Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer
  5. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre
  6. Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is
  7. Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er
  8. Vend i tide, det er ingen skam å snu
  9. Spar på kreftene og søk ly om nødvendig

Les mer om fjellvettreglene og hva hver punkt betyr på dnt.no