Opprett konto

Logg inn for å lage din egen liste eller opprett en konto.

Har du allerede en konto?

Synarsvaet natur- & kultursti

Vanskelighetsgrad:
Lengde: 5.2km
Varighet: 2t
Høydemeter: 275m

Bilder

Syarsvaet natur- og kultursti
Syarsvaet natur- og kultursti

Oversikt

Et nettverk av stier i fjellet med start fra Hulbak og Rusto. Her får du flott utsikt over Hemsedal og mange muligheter til lenger tur inn på fjellet. 

Teknikk
Erfaring
Høyeste punkt
978m
Laveste punkt
734m
Start koordinater
60.881478, 8.500792

Beste måneder

jan
feb
mar
apr
Mai
jun
jul
aug
sep
Okt
nov
Des

Hvordan komme seg frem

Fra rv 52 tar du av mot Hulbak og følger vegen til du kommer til Hemsedal Fjellcamp

Parkering

Parkering på Hulbak ved Hemsedal Fjellcamp eller ved Rusto. 

Sikkerhet

Tips

Flott startspunkt for turer i fjellet mellom Kyrkjebønnøse og Kvitingatn. 

Beskrivelse

Ovenfor Hulbak Gård & Hemsedal Fjellcamp ligger stien til Synarsvaet.

Navnet «Synarsvaet» betyr svaberg med godt utsyn. Dette spesielle svaberget var og er brukt under leting og oppsyn med beitedyr. I tillegg illustrerer navnet store deler av vandringen i stinettet, da det er mange muligheter for god utsikt over Hemsedal.

Landskapet er variert og særpreget med fjellkleiver, frodige bjerkelier, åpne sletter/myrer og friske fjellbekker. Mange sjeldne planter vokser i det næringsrike jordsmonnet som vender mot sør og gir tidlig beite om våren.

Kulturminner som heimstøler med rydningsrøyser og steingjerder, samt slåtteteiger med høyløer og tufter etter slike, forteller om hvordan menneskene på gårdene har livnært seg av naturressursene og formet kulturlandskapet. I området er det registrert 27 tufter. Hulbakkleive og stien opp fra Rusto er verdifulle kulturminner, bygd av forfedrene.

Du vil kunne se sammenhengen mellom de naturgitte forholdene og bonden sitt arbeid med å skaffe nok foring til husdyrene som gav, og fortsatt gir oss melk, kjøtt, ull og skinn. Det er flere informasjonstavler i området som forteller om naturkvalitetene, drift og levekår for dyr og mennesker gjennom tidene.

Fjellområdet er eid av Hulbakgårdene, Rustogårdene og Finsetgårdene, og det er eierne av disse gårdene som vedlikeholder stinettet og styrer ferdselen i området. Området beites av sau og kyr som må respekteres. Beiting og slått har vært og er fortsatt betingelsen for å opprettholde naturmangfoldet og kulturlandskapet.