Opprett konto

Logg inn for å lage din egen liste eller opprett en konto.

Har du allerede en konto?
Hemsedal mottok merket som Bærekraftig Reisemål, i desember 2022. Vi fortsetter vårt arbeide med å bli enda mer bærekraftig og håper du blir med på denne reisen sammen med oss.
Av: Anneli
4 min
Oppdatert 15 januar 2024

Hemsedal ønsker et ekstra stort fokus på å ta godt vare på både miljøet, omgivelsene, sin særegne kultur og deg som besøker oss!

Dersom du velger å reise til et reisemål som har ekstra fokus på bærekraft, bidrar du til å ta vare på vår historiske og kulturelle arv samtidig som du støtter opp om lokalsamfunn, tradisjoner, natur og miljø. Du ønskes varmt velkommen av Hemsedals vertskap, som også gjerne serverer deg lokal mat som er høstet, produsert og tilberedt i nærområdet.

Hemsedal ble sertifisert for merket «Bærekraftig reisemål» i desember 2022. Men dette betyr imidlertid ikke at Hemsedal vil bli 100% prosent bærekraftig på alle områder, men at Hemsedal som destinasjon vil holde fokus på tiltak og holdninger for at Hemsedal skal bli mer bærekraftig som reisemål. Dette er en lang prosess, med mange tiltak og mye oppfølging i årene fremover.

Vil du reise til et unikt sted som både legger til rette for at miljøavtrykket ditt blir så minimalt som mulig, og for at du skal få en mest mulig autentisk opplevelse? Og som i tillegg tar ansvar for at både de som bor der og besøkende skal ha det ekstra bra? Da anbefaler vi å besøke et reisemål med fokus på en mer bærekraftig utvikling som vi i Hemsedal har. På denne måten bidrar du til å støtte opp om både lokalsamfunn og kulturarv.

Opplev historie og kultur
Hemsedals historie og kulturarv er viktig for oss, ved å bevare dette ivaretar vi samtidig de unike lokalsamfunnet som omgir oss. Vi ønsker å gi deg innsikt og opplevelsen av vår autentiske kulturarv, tradisjoner og særpreg. Da er vi trygge på at din opplevelse hos oss blir ekstra spesiell og lærerik.

Hemsedal og destinasjonene i Hallingdal er alle sertifiserte som Bærekraftig Reisemål.
Milj fyrta èrn norsk farger RGB
Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

En Miljøfyrtårn-sertifisert virksomhet er forpliktet til å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Miljøfyrtårn har tilpassede kriterier for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. For å sikre kontinuerlig forbedring må alle Miljøfyrtårn-virksomheter resertifiseres hvert tredje år. Hemsedal har vært Miljøfyrtårn siden 2014 og flere bedrifter i Hemsedal er også Miljøfyrtårn sertifiserte.

Se alle bedrifter som er miljøsertifiserte.

Reis Gr nt Logo Farge CMYK
Reis Grønt

Reis Grønt

«Gresstusten»/Reis Grønt symboliserer at produktet har en offisiell miljøsertifisering og sender deg til grønnere produkter. Symbolet hjelper deg med å finne miljøsertifiserte aktiviteter og overnattingssteder på visitnorways sider, når du planlegger Norgesturen din. Når du ser en gresstust på Visit Norways sider, vet du at aktøren bak tar et aktivt miljøansvar.

Sertifiseringene som faller inn under «Reis grønt» er Norsk Økoturisme, Svanen, Miljøfyrtårn, ISO 14001, Green Key og Blått Flagg. Hver for seg og samlet garanterer de for at de merkede opplevelsene følger strenge regler og retningslinjer for produksjon og håndtering av avfall, energiforbruk, transport, krav til underleverandører og bruk av kjemikalier. Tiltakene går utover det norsk lov krever.

Bærekraftig Reisemmål Logo Farge CMYK
Bærekraftig Reisemål

10 prinsipper for et bærekraftig reiseliv

Disse 10 prinsippene styrer arbeidet vårt for bærekraft i reiselivet.

Bevaring av natur, kultur og miljø

 1. Kulturell rikdom
  Å respektere, videreutvikle og fremheve lokalsamfunnets historiske kulturarv, autentiske kultur, tradisjoner og særpreg.

 2. Landskapets fysiske og visuelle integritet
  Å bevare og videreutvikle landskapskvalitet, både for by og bygd, slik at landskapets fysiske og visuelle integritet ikke degraderes.

 3. Biologisk mangfold
  Å støtte bevaringen av naturområder, dyreliv og habitater, og minimere ødeleggelser av disse.

 4. Rent miljø og ressurseffektivitet
  Å minimere reiselivsbedrifters og turisters forurensing av luft, vann og land (inkludert støy), samt og minimere genereringen av deres avfall og forbruk av knappe og ikke-fornybare ressurser.

 5. Lokal livskvalitet og sosiale verdier
  Å bevare og styrke livskvaliteten i lokalsamfunnet, inkludert sosiale strukturer, tilgang til ressurser, fasiliteter og fellesgoder for alle, samt unngå enhver form for sosial degradering og utnytting.

 6. Lokal kontroll og engasjement
  Å engasjere og gi kraft til lokalsamfunnet og lokale interessenter mht, planlegging, beslutningstaking og utvikling av lokalt reiseliv.

 7. Jobbkvalitet for reiselivsansatte
  Å styrke kvaliteten på reiselivsjobber (direkte og indirekte), inkludert lønnsnivå og arbeidsforhold uten diskriminering ut fra kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer.

 8. Gjestetilfredshet, trygghet og opplevelseskvalitet
  Å sørge for trygge, tilfredsstillende og berikende opplevelser for alle turister uavhengig av kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer.

 9. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsdestinasjoner gjennom lokal verdiskapning
  Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsdestinasjoner i et langsiktig perspektiv, gjennom å maksimere reiselivets verdiskapning i lokalsamfunnet, inkludert hva turistene lagger igjen av verdier lokalt.

 10. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsbedrifter
  Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsbedrifter i et langsiktig perspektiv.