Hemsedal Frivilligsentral

Adobe Stock 75313743 liten
Adobe Stock 223705234 liten

Velkommen til Hemsedal Frivilligsentral. Vil du bruke litt av din tid sammen med andre? Vil du treffe nye mennesker? Vil du være med å sette dine og andres idé er ut i livet?

Alle har noe å gi og alle trenger en hånd. Vi brenner for at mennesker skal møtes og berike hverandre. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skaper ny mening i livet.

Frivillig Sentralen er en lokal møteplass for enkelt mennesker, lag og foreninger og det offentlige.
Hemsedal frivillig sentral er en frivillig organisasjon. Vi skaper møteplasser og aktiviteter som bidrar til at mennesker møtes, og tilbyr kurs, nettverk og fellesskap for våre frivillige. Vi rekrutterer til frivillig innsats enten du vil bidra hos oss eller ønsker å finne andre typer frivillighet som finnes i Hemsedal Sammen finner vi frivillige oppgaver som passer for deg. Velkommen innom til en hyggelig prat.

Litt av det vi driver med pr i dag.
Turgruppen "Frisk " turer i nærområdet med lokale turevenner

Datakurs og datahjelp

«Kvinner ut» bli kjent med nye naboer

Treningsgruppen "Sprett " - Trening på Frivillig Sentralen

Besøk av foreldre med barn på bygda heimen + barselstreff

Barnevaktkurs

Barnevakter og småjobbs hjelp

Besøksvenn

Utkjøring av kommuneposten

Matutlevering til innbyggere i karantene eller hjemme isolering

Matlevering til eldre hjemmeboende

Musikk og sang kafe

Reserve besteforeldre

Seniortreff med kafe

Telefon venn

Turvenn 1 til 1

Juleverksted og hobbyverksted hele året.

Selvhjelpsgrupper

Utstyrssentral er under planlegning et samarbeide med idrettslaget og kommunen -utstyr skal lånes ut gratis til barn og ungdom/fam og andre.

Vi trenger deg som frivillig og alle kan bidra med noe. Si fra hvis du vil være frivillig, så tar vi en prat og finner sammen med deg noe du har lyst til å være med på.