Fjellnytt annonsemagasin

Fjellnytt KS

Hemsedals eget annonsemagasin! * Grunnet 2007 i Hemsedal. * Utgivelsesdag, første torsdag i hver måned des-april * 1 sommerutgivelse og 1 høst * Opplag - 60.000 eks. fordelt på 7 utgivelser. * Full distribusjon.

Fjellnytt

Fjellnytt Annonsemagasin

Målet med dette lille magasinet er, at vi som bor i Hallingdal, hytteeiere og besøkende lettvint skal kunne oppdatere oss på hva bygda har å tilby. Her vil du finne informasjon om alt fra uteliv, shopping og gode matopplevelser til hva som skjer i nærmeste fremtid.

Les Fjellnytt

Fjellnytt på Facebook

God lesing!

Niclas Nilsson
Ansvarlig utgiver

@fjellnytthemsedal