Opprett konto

Logg inn for å lage din egen liste eller opprett en konto.

Har du allerede en konto?
Lørdag 14. mai kl. 11

Åpningsturnering Golfalpin Golfbane

IMG 0308
IMG 0314
IMG 0780

Vi ønsker årets golfsesongen 2022 velkommen med en åpningsturnering. Turneringen er en Scramble parturnering. 

Scramble spilles vanligvis av fire spillere, men det kan også spilles med kun to spillere, tre spillere, eller to og to spillere mot hverandre. Reglene er slik at hver spiller slår ut på hvert hull. Deretter velger man det beste av utslagene og alle spillerne spiller videre fra det punktet hvor dette utslaget ligger. Man velger igjen det beste av disse andreslagene, og alle spillerne spiller videre derfra. Slik fortsetter man helt til ballen er i hullet. På denne måten er det vanlig å oppnå svært lav score, og dersom man spiller med handicap er det vanlig å avkorte dette med en brøk, for eksempel en halv, en tredel eller en firedel.