Opprett konto

Logg inn for å lage din egen liste eller opprett en konto.

Har du allerede en konto?
27.-29. okt 2023

DANS DIN NATUR
i den norske fjellheimen

Heimvegen

Ei helg som gjev plass for følelsane sitt språk og kroppens evne til helning.

Du blir guida til din eigen indre dans, og betyningen av den i heilheiten.
Eit kurs som vekkjer sansene til live, og opnar for tilstedeværelse, fellesskap og livskraft.

Undervisninga omfattar avspenning, kroppsbevisstheit, bevegelse, møte med naturen og refleksjon.
Du treng ingen erfaring frå før, berre lysten til å bevege deg og utforske livet!

Leder: Åsa Rockberg, danseterapeut med 30 års erfaring med arbeide som gjeld kroppens visdom. Sjå meir på earthheart.se.
Lokale: HeimVegen, Aalstveit, Lykkjavegen 214 Hemsedal og naturen rundt.
Tid: 27. - 29. oktober 2023. Fredag 18.00 – søndag 16.00.
Pris: 3.000 NOK