Create account

Login to create your list or create an account

Already have an account?
Viktig informasjon - Fiske i Hemsila har stengt for sesongen
Av: Hanne
1 min
Updated 08 September 2022

På grunn av ekstrem lav vannstand stenges alt fiske i Hemsil, Grøndøla og Mørkdøla fra og med torsdag 08. september 2022 og ut fiskesesongen som avsluttes 15. september 2022. Begrunnelsen for å stenge elva for fiske er behovet for å ta vare på ørretstammen vår.

Merk: Fjellvann som omfattes av Hemsedal Elveeigarlag SA sitt fiskekort inngår ikke i stengningen