Create account

Login to create your list or create an account

Already have an account?
Fredag, lørdag & søndag

SILO - med Kompani TO fredag kl. 18 & kl. 20 kopi

I august 2021 setter KompaniTO opp den første forestillingen som del av det lengre prosjektet Arena SILO. Et steds-spesifikt forestillingskonsept som tar i bruk siloen som scenerom. Forestillingen settes opp i samarbeid med Grønheim gård, 6.-8. og 13.-15. august. Forestillingene spilles to ganger om dagen.